Shop Mobile More Submit  Join Login
D-DAY | seokjinnieee by junemoeee D-DAY | seokjinnieee by junemoeee
vì hnay bengten ra mv nên mình phải năng suất :3
SPECIAL THANKS:
:icontaehiong: :iconyiilala: :iconjustblackssi: :iconuyenuyenie:
:iconblackcat-chirido:
BlackCat-Chirido Featured By Owner Feb 20, 2017  Student Interface Designer
Xinh quá T^T
Chị về làm admin page BTS của em hem T^T 
Reply
:iconjunemoeee:
junemoeee Featured By Owner Feb 20, 2017  Student Interface Designer
aww cảm ơn em <3 chị đã làm ở 2 page của bangtan rồi với cả chị cũng không có nhiều tgian vì cuối cấp nên không thể vào page e được rồi :<
Reply
:iconblackcat-chirido:
BlackCat-Chirido Featured By Owner Feb 21, 2017  Student Interface Designer
Không sao đâu ạ ^^ Chị cố gắng học thật tốt nhee
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
February 12
Image Size
514 KB
Resolution
851×315
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
138
Favourites
28 (who?)
Comments
3
Downloads
2
×